#BreakTheBias: Sama-sama Nating Pandayin ang Pagkakakapantay-pantay ng mga Kababaihan!

Mithiin natin ang isang mundo na pantay-pantay ang mga kasarian.

Isang mundong walang kinikilingan, walang pagkakahon, at walang diskriminasyon.

Isang mundong may pagkakaiba-iba, patas, at inklusibo.

Isang mundo kung saan ang pagkakaiba-iba ay pinapahalagahan at ipinagdiriwang.

Sama-sama nating pandayin ang pagkakakapantay-pantay ng mga kababaihan.

Sabay-sabay nating basagin ang mga negatibong kinikilingan! #BreakTheBias!

** International Women’s Day 2022 Campaign translated in Filipino

Back to Photo Albums
Comments are closed.